INCHIRIERI UTILAJE

  

Efectuarea de către Prestator, în favoarea Beneficiarului, a unor servicii cu Mini-încărcătorul frontal Bobcat S 250 (cu operatorul Prestatorului); dimensiunile utilajului: lungime 3,63m / lăţime1,88 m / înălţime 2,05 m şi greutate 3503 kg.
Locul de prestare a serviciilor va fi stabilit de Beneficiar şi aprobat de Prestator; orice modificare (a serviciilor/sarcinilor de executat, a locului de prestare a serviciilor, etc.) trebuie să fie comunicată şi aprobată de Prestator.
Contractul de prestări servicii se va încheia între Prestator şi Beneficiar pe o durată de minimum 8 ore în proximitatea sediului Prestatorului (Ilfov, Bragadiru, str. Diamantului nr. 164) sau pe o durată de minimum 3 zile la punctul de lucru al Beneficiarului (Beneficiarul va asigura/achita atât deplasarea utilajului, dus-întors, la şi de la punctul său de lucru, cât şi paza/protecţia pe toată perioada staţionării utilajului şi a părţilor/accesoriilor sale în locaţia sa).
Preţul calculat pentru o zi (8 ore) de utilizare a utilajului este de 1.200 lei + T.V.A. Orele suplimentare se plătesc separat: 150 lei + T.V.A. / oră; Sambata si Duminica tariful se suplimenteaza cu 50%.
Plata lucrărilor: 50% - avans şi 50% - la terminarea lucrărilor.
Pentru plata lucrărilor mari se vor efectua deconturi săptămânale.
Prestatorul va emite şi va transmite Beneficiarului, conform prevederilor din Codul Fiscal, o factură reprezentând contravaloarea tuturor serviciilor prestate.     
   


            Cu respect,

      Adrian NICULAE

      + 40.744.32.00.32

========================

E-mail: atlanticoffice2019@gmail.com, office@atlantic-construct.ro

                  

................................... - .....................................