DESPRE NOI

 

      Societatea ATLANTIC S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1993 si are experienţă în domeniile: reabilitarea strazilor si a cailor rutiere, a constructiilor civile si industriale si este interesată de colaborari în aceste domenii.
Societatea a implementat în decursul activităţii depuse în acest sector al construcţiilor civile şi edilitare sistemul de management al calităţii  conceput  şi documentat  în conformitate cu Standardul SR EN ISO 9001:2001 - Sisteme de management al calităţii.
     ATLANTIC S.R.L. a adoptat un sistem propriu de management al calitãţii, un sistem flexibil care, în acelaşi timp, respectã cerinţele standardului de referinţã ISO 9001 – 2001, precum şi cerinţele legale şi de reglementare identificate ca fiind aplicabile în organizaţia noastrã. Acest sistem este aplicabil în toatã organizaţia şi este obligatoriu a fi respectat de cãtre întregul personal.
    ATLANTIC S.R.L. dispune de spaţii de producţie dotate cu utilaje, echipamente, scule, mijloace de mãsurã specifice, spaţii de depozitare aferente, echipamente necesare lucrãrilor de montaj şi service pentru instalaţii specifice lucrului pe şantier şi de mijloace de transport proprii.
   ATLANTIC S.R.L. deţine avizele şi autorizaţiile necesare pentru funcţionare; dintre acestea menţionãm urmãtoarele avize: pompieri, protecţia muncii, sanitar-veterinar, mediu, autorizaţie de funcţionare.

     Printre realizãrile societatii ATLANTIC S.R.L. se numãrã si activităţile desfasurate în urmatoarele domenii:


1. Lucrari de reabilitari strazi si cai rutiere
:

a) Directe – ADP 2

Strazile: Gherghitei, Ion Scortan, Banu Scarlat, Galvani Tei, Scheiul de Sus, Scheiul de Jos, Maria Ghiculeasa, Berechet, Balteni, Luntrei, Brebu, Luigi Galvani, Eugen Botez, Mozart, Bartok Bela.
Valoare aproximativa – 2.500.000 E.

  • S.C. Benta S.A. - Cartier Madrid-Pipera – aprox. 230.000 E.
  • Institutul de Fizica Atomica - Magurele – aprox. 350.000 E.
  • Hipermarket Kaufland - Sebastian – aprox. 200.000 E.

b) Subantrepriza :

- Strabag A.G.        -  32 strazi – aprox. 1.800.000 E .
- Lena Portugalia    -  65 strazi – aprox. 3.500.000 E.
- Sorocam              -  23 strazi – aprox. 1.800.000 E.

Societatea noastra dispune de utilaje si de personal calificat pentru a executa aceste tipuri de lucrari in valoare max. de 10.000.000 E.

c) Lucrari Primaria Sector 4:

Subantrepriza Strabag A.G. – Str. Nitu Vasile, Str. Secuilor si B-dul  C-tin Brancoveanu.


 2. Lucrari  edilitare  - Cartier rezidential «Atlantic»:

- 1  Vila tip 1 (Vip 1) - 1.200 mp. construiti (vila, piscina, teren de tenis, foisor, spatii tehnice (apa-canal), garaje, teren de joaca pt. copii, spatii verzi). Constructie realizata si predata in 2007.
- 2  Vile tip 2 (Vip 2) - 700 mp./buc. Constructii realizate si predate in 2008.
- 3  Vile tip 3 - 520 mp./buc. Constructii realizate si predate in 2008 si 2009.
- 3  Vile tip 3.1 - 390 mp./buc. Constructii realizate si predate in 2007 si 2008.                                                                     - 1  Vila tip 4 - 450 mp. Constructie realizata si predata in 2012.                                                                                       - 1  Vila tip 4.1 - 600 mp. Constructie realizata si predata in 2015.


ACTIVITATI PROPUSE IN PERIOADA 2013 – 2018

  • CARTIER REZIDENTIAL «ATLANTIC» – Finalizare 2018

            Construire a 4 imobile-vile tip 4.1, P+3Et., 600 mp./buc., 8 ap. cu 2 cam./vila – pret de vanzare pentru un ap. din catalogul acestor vile 50.000 euro x 40 ap. =  2.000.000 euro; termen final de executie 01.09.2018.

VALOARE TOTALA: APROXIMATIV 2.000.000 EURO

  • REMEDIERI DRUMURI / CONSTRUCTII CIVILE

            Atribuire de noi lucrari in curs de negocieri cu organismele locale si cu diversi clienti - persoane fizice sau juridice.

           Lucrarile la aceste obiective se vor realiza in totalitate cu salariatii nostri: lucrari de zidarie, dulgherie, fier-beton, tencuieli, instalatii electrice, sanitare, hidroizolatii  tamplarie, gresie, faianta, reabilitari drumuri, reabilitari constructii civile.
           Societatea noastra are in dotare toate utilajele si logistica necesara realizarii de lucrari edilitare: scoli, sali de sport, locuinte, spitale, gradinite, case de cultura, sedii administrative.
           Date fiind cele de mai sus, considerăm că societatea noastră, ATLANTIC S.R.L., este în măsură să îndeplinească standardele de calitate şi profesionalism cerute de orice beneficiar – contractor în domeniul construcţiilor.

           În speranţa unei colaborări, rămânem la dispoziţia Dumneavoastra pentru orice alte informaţii suplimentare,

          Cu deosebit respect,

        S.C. ATLANTIC S.R.L.
            Adrian NICULAE
                 Preşedinte
             0744.32.00.32                                                                                            
   atlanticoffice2019@gmail.com,
   office@atlantic-construct.ro